Deze online studieprogramma’s worden aangeboden door het DUC Educational Centre in samenwerking met de Blue Star Academie. DUC is geaccrediteerd door de Stichting Nederlands Register Opleidingen in integrale en complementaire zorg (SNRO).

I Studieprogramma: Vedische studies

Het 1 à 2-jarige studieprogramma ‘Vedische Studies’ is bedoeld voor studenten en volwassenen die zich willen verdiepen in het brede spectrum van de Vedische wetenschap. De Veda’s zijn de oudste optekeningen van de mensheid en de heilige geschriften van bijna een miljard mensen overal in de wereld. Tegelijk zijn ze ook de minst begrepen en minst toegankelijke geschriften. Ondanks dat ze talloze malen uitgebreid zijn becommentarieerd door wetenschappers, filosofen en andere geleerden, is hun betekenis veelal onduidelijk gebleken.
Uit deze studie komt naar voren dat de Veda’s alle wijsheid over het bestaan, de schepping en de evolutie van de mens bevatten. De Vedische wetenschap heeft veel beroemde geleerden over de hele wereld geinspireerd die de Veda’s als de oudste en hoogste bron van wijsheid in hun armen hebben gesloten. De Vedische geschriften openbaren niet alleen alle principes van bestaan, leven en evolutie, maar bevatten ook alle praktische middelen om deze wijsheid in het leven van alle dag toe te passen. Intensieve studie van de Veda’s verrijkt de kennis en verdiept de ervaring van iedere zoeker naar waarheid.

Onlangs is een splitsing in het aanbod gemaakt van twee Vedische studieprogramma’s: ‘Vedische wetenschap & Upanishads’ en ‘Vedische Wetenschap en het Epos Ramayana’. Beide studieprogramma’s worden in het Nederlands en in het Engels aangeboden.

Leerdoelen

In deze studies verdiepen we ons in de diepere betekenis van de Veda’s en in de uitgebreide Vedische literatuur, die de Vedische mantra’s verklaart, becommentarieert en uitwerkt in tal van praktische toepassingen. Naast dieper inzicht in de wijsheid van de Upanishads komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de Yoga Sutra’s, Vedanta, Ayurveda, Vedische Astrologie, Ramayana, Mahabharata (inclusief Bhagavad Gita), Veda en Kwantumfysica, Pad en Doel van de Veda, Spirituele Discipline, Holistische Gezondheid, Voedselleer en Leefstijl.
Elk studieprogramma kan op ieder moment worden aangevangen. Het kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat, afhankelijk van het studietempo, een tijdsduur van 1-1,5 jaar.

Literatuur

Van de docent wordt van de volgende literatuur gebruik gemaakt:

Hindoeïsme, Terug naar de Bron – Narada Kush, Saraswati Art Amsterdam, 5de druk

De Veda’s voor Iedereen – Narada Kush, Saraswati Art Amsterdam, 6de druk

Het Epos Ramayana, Narada Kush – Saraswati Art Amsterdam, 2de druk

Vedisch Leven/Leefstijl, Preventie & Zelfheling – Narada Kush, Uitgeverij Gopher BV

 

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs

II Beroepsopleiding: Consultant Vedische Astrologie

Het doel van de leergang Consultant Vedische Astrologie is om inzicht te verkrijgen in de diepere betekenis van ons bestaan aan de hand van de Vedische Astrologie. Ze is de wiskunde van de natuur en een volledige wetenschap van de tijdsplanning van het leven. Haar doel is om als levensagenda, wegwijzer en spirituele gids inzicht te geven in wie we zijn en wat onze specifieke rol en missie is in dit leven. Maar ze kan niet uit een boek worden geleerd. Een ervaren leraar is nodig om met de lantaarn in de hand voorop te lopen. Als je overweegt in de toekomst deze tak van de Vedische wijsheid zelf te beoefenen, is het volgen van de Opleiding Consultant Vedische Astrologie de aangewezen weg. De Vedische astrologie heeft zich ontwikkeld uit een oude traditie van wijsheid en is altijd in haar zuiverheid en compleetheid bewaard gebleven. Ze is het ideale instrument om mensen spiritueel te begeleiden, hun bestemming te helpen formuleren en verder te adviseren op hun levenspad.

Leerdoelen

In de Basisopleiding Consultant Vedische Astrologie ligt de nadruk op het stap voor stap leren interpreteren van de Vedische horoscoop en wordt geoefend in het geven van (proef)consulten. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: het doel van de Vedische astrologie, de betekenissen van huizen, planeten en tekens van de dierenriem, de natuurlijke aard en kwaliteiten van de planeten, de huizen en de tekens, de eigenschappen van de ascendant, Vedische geboortekaart en bijkaarten, de huisheren, conjuncties en aspecten, levensperioden, jaarhoroscoop, gezondheidsleer en astrologische remedies.
De Basisopleiding Vedische Astrologie bestaat uit 22 modules. De leerstof wordt elke keer per module heel systematisch aangeboden en uitgelegd. Na het uitwerken van de vragen en opdrachten door de student, en bespreking hiervan, wordt een nieuwe stap gezet. Behalve enkele andere astrologische literatuur dient het uitgebreide handboek van Narada Kush ‘Vedische Astrologie & Tijdsplanning’ (ISBN 978-90-76389-09-7) als belangrijkste ondersteuning van de Opleiding.

Literatuur

De Veda’s voor Iedereen – Narada Kush, SA Uitgeverij Amsterdam, 5de druk

Vedische Astrologie & Tijdsplanning – Narada Kush, SA Uitgeverij, 2de druk

Vedisch Leven/Leefstijl, Preventie & Zelfheling – Narada Kush, Uitgeverij Gopher BV

Publicaties
Afstandsonderwijs

Inkijkexemplaar

III Beroepsopleiding: Consultant Ayurvedische Gezondheidsleer

De Beroepsopleiding Consultant Ayurvedische Gezondheidsleer is een intensieve en praktische studie die speciaal is samengesteld voor medische studenten, therapeuten, gezondheidswerkers en adviseurs op het gebied van voedsel & leefstijl. Ze is bedoeld om de holistische gezondheidsbenadering van Ayurveda zelfstandig te beoefenen of aan een bestaande praktijk toe te voegen.
Ayurveda is een van de belangrijkste praktische toepassingen van de Vedische wetenschap. Ze is gebaseerd op het inzicht in het geheel van bestaan, schepping en menselijke evolutie en hoe deze kennis succesvol in het leven van alledag toe te passen. De Ayurvedische benadering is holistisch, dat wil zeggen dat ze geest, lichaam, gedrag en omgeving als een eenheid beschouwt.

Leerdoelen

De ayurvedische studie bestaat uit 14 modules, waarbij elke module in studie-eenheden is onderverdeeld. Thema’s die worden behandeld zijn onder meer de fundamenten en principes van ayurveda, preventie en heling van ziekten, de ayurvedische anatomie, de spijsvertering, dieet en voedselleer, reinigingsmethoden (panchakarma), ziekten en hun remedies, kruidentherapie, ayurvedische dagelijkse routine & leefstijl.

Studietempo

Afstandsonderwijs biedt de student de gelegenheid om zijn eigen studietempo te bepalen. Elke module bestaat uit een les die samen met de vragen en opdrachten over de stof aan de student wordt toegestuurd. De vragen en opdrachten dienen schriftelijk te worden beantwoord en aan de docent worden terug gestuurd. De docent becommentarieert het werk en aan het einde van de studie of opleiding wordt gevraagd een scriptie van ca. 20-30 pagina’s te schrijven. Er bestaat altijd de mogelijkheid om over een bepaald onderwerp contact op te nemen met de docent, persoonlijk of via email of skype.

Voor meer informatie, zoals over de intake procedure en studiekosten, kan contact worden opgenomen met het DUC Educational Centre (Prof. William Dubbeling, info@dutchuniversitycollege.nl ) of met de docent (naradakush@gmail.com).

Afstandsonderwijs
Afstandsonderwijs

Inkijkexemplaar

Docent/Tutor voor alle online studieprogramma’s

Narada Kush heeft een brede ervaring op het gebied van trainingen en workshops, persoonlijke begeleiding en advies, schrijven en Vedisch (afstands)onderwijs. Hij is een gerenommeerd specialist in een aantal facetten van de oude Indiase cultuur, zoals ayurveda, yoga-therapie & meditatie, astrologie, literatuur, muziek en architectuur. Hij is auteur van diverse boeken over de Vedische traditie van wijsheid en haar praktische toepassingen.
Hij is als (ass) Professor en Fellow verbonden aan het DUC Educational Centre, geeft colleges aan buitenlandse universiteiten en verzorgt Vedische programma’s voor instituten en centra in binnen- en buitenland.  Hij is directeur van de Blue Star Academie en woont tegenwoordig in Hongarije.

Beroepsopleiding Consultant Vedische Astrologie

Narada Kush