Beroepsopleiding Vedische Astrologie

Vedische Astrologie is de wiskunde van de natuur en een volledige wetenschap van de tijdsplanning van het leven. Maar ze kan niet uit een boek worden geleerd. Daarom is een ervaren leraar nodig om met de lantaarn in de hand voorop te lopen. Als je overweegt in de toekomst deze tak van de Vedische wijsheid zelf te beoefenen, is het volgen van de Opleiding Vedische Astrologie de aangewezen weg. De Vedische astrologie is een ideaal instrument om mensen spiritueel te begeleiden, hun bestemming te helpen formuleren en verder te adviseren op hun levenspad.

De manier om deBeroepsopleiding Consultant Vedische Astrologie en andere Narada Kush Opleidingen te volgen te volgen is via Afstandsonderwijs (online). Voor alle Opleidingen geldt dat je je eigen studietempo kunt bepalen en dat je persoonlijk door Narada wordt begeleid via email en skype.

Inhoud van de Opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

(Intake gesprek)

Basisopleiding  – 22 Lessen            Kosten Euro 1650, –

Muhurta            – 12 Lessen             Kosten Euro 850, –

In de Basisopleiding (ongeveer 1 – 1,5 jaar) ligt de nadruk op het leren interpreteren van de Vedische geboortekaart en wordt geoefend in het geven van (proef)consulten. De leerstof wordt elke keer heel systematisch aangeboden en uitgelegd. Na het uitwerken van de vragen en opdrachten door de student, en bespreking hiervan, wordt een nieuwe stap gezet. Het boek van Narada ‘Vedische Astrologie & Tijdsplanning’ (ISBN 978-90-76389-09-7) dient als belangrijkste ondersteuning van de Opleiding. Zie Publicaties.

vedischeastrologieboek

Het onderdeel Muhurta gaat over het werken met de Vedische Maankalender (Patra of Panchanga), bijvoorbeeld om gunstige dagen of tijdstippen voor bepaalde activiteiten vast te stellen en cliënten daarover te adviseren.

De docent

Deze Opleiding wordt gegeven door Narada Kush (DUC Professor en Fellow), die zich al meer dan 30 jaar heeft verdiept in de verschillende onderdelen van de Vedische wijsheid. Hij geniet in Nederland en in een aantal andere landen bekendheid als leraar en consultant op dit terrein.

 

Beroepsopleidingen

Narada Kush

Referenties

’De opleiding heeft mij inzicht gegeven in mijn persoonlijkheid en hoe die in relatie staat tot alles en iedereen om mij heen. Ze heeft mij bewust gemaakt van mijn verantwoordelijkheid ten op zichte van de mensen en van de wereld om mij heen. Meer dan ooit begrijp ik het gezegde: een betere wereld begint bij jezelf.’ (Na succesvolle afronding van de opleiding)

’To teach is to touch a life forever. Dank je voor je geduld en liefdevolle manier van lesgeven. Ik kan met trots zeggen: I learned from the BEST!’ – M.P. te L.

‘De Opleiding heeft me inzicht gegeven in het zeer complexe maar complete systeem van Jyotish. Met behoud van mijn vrije wil kan ik het levenspad van mijzelf en anderen beter begrijpen en sturen daar waar nodig en mogelijk.’ J.S. te A. (2012)

De Opleiding heeft mij het volgende gebracht:

* Diepgaande kennis en inzicht in het leven en in de reden van ons bestaan als onderdeel van een groter geheel. Vertrouwen en zaken die ik doe en die passen in mijn levensmissie.

* Een dikke basis voor de moed om te werken als ‘kleine zelfstandige’ en alle zekerheden van een vast dienstverband los te kunnen laten.’

* En bovenal: veel verwondering! B.T. te W. (2012)

‘De Opleiding heeft me inzicht gegeven in mijn eigen leven en functioneren. Het is goed om op je levenspad te handelen in overeenstemming met je geboortekaart en dus met de kosmos. Verder biedt de Opleiding mij de mogelijkheid om andere mensen inzicht in hun leven te geven.’ Th. v D. (2012)

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door het aanmeldingsformulier (zie DUC website of op aanvraag) volledig ingevuld en ondertekend in te sturen waarna, na de intake procedure, met de Opleiding kan worden aangevangen.

Aanmelden

Meer informatie

Verdere informatie over de Opleiding is mogelijk via het Bureau van het DUC Educational Center, Tel. (0033)-565707313 of via de docent (Tel. 06-45052524)