Vedische astrologie consult-online (1,5 uur)

Wie ben je, wat wil je, waar sta je en hoe denk je de komende jaren je diepste verlangens te realiseren. Gezondheid, relaties, werk, kinderen, spiritualiteit en levensmissie. Ziehier enkele populaire thema´s waar je graag een antwoord op zou willen hebben. Onder de astrologische benaderingen is de Vedische astrologie de absolute topper. Narada heeft in Nederland en vaak ver daarbuiten talloze consulten gegeven. Iedereen gaat na 1,5 uur enthousiast en met een nieuw élan de deur uit. Dit consult is inclusief (gezondheids)adviezen, astrologische remedies, een uitdraai van de Vedische horoscoop en een digitale opname van het consult. Het consult wordt tegenwoordig meestal online gegeven, in de regel door een Zoom link toe te sturen, wat in de praktijk heel goed werkt.

Narada Kush
Vedisch consult
Inclusief
Edelsteenadvies
Uitdraai van Vedische horoscoop
Digitale opname van consult
Via Skype/Video?
Aanmelden

 

Ayurvedisch consult-online (1,5 uur)

In principe is elke ziekte te genezen en in de regel met veel minder kosten dan we denken. In dit consult brengt Narada je de belangrijkste principes van Ayurveda bij, checkt hij je lichamelijke en geestelijke conditie en geeft hij een aantal adviezen om onze gezondheid te optimaliseren. Ayurveda beschikt over een heleboel eenvoudige (reinigings)methoden om vervuiling van het lichaam tegen te gaan of uit te bannen. Je kunt ze bijna allemaal thuis zelf uitvoeren. Gezondheid is onze eigen verantwoordelijkheid en kunnen we in eigen hand nemen.In de holistische Ayurvedische benadering wordt naar het hele mensbeeld gekeken: geest, lichaam, leefstijl en omgevingsfactoren. Zo nodig worden adviezen gegeven op het gebied van dieet, leefstijl, klanktherapie, kruidenpreparaten en reinigingskuren. Al deze natuurlijke middelen zijn erop gericht om blokkades (fysiek, geestelijk of emotioneel) weg te nemen en weer in vrijheid en liefde voor jezelf te functioneren. De essentie van deze methode is om verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid te nemen en jezelf te helen. Zowel het astrologische als het ayurvedische consult is tegelijk een zegen van bovenaf (deeksha), gericht op het ontwaken van je eigen goddelijkheid.Ga naar het aanmeldingsformulier en maak een keuze uit één van de effectieve Narada Kush Consulten.

Ayurvedisch consult
Inclusief
Uitleg belangrijkste principes
Controle lichamelijke en geestlijke conditie
Advies gezondheid optimaliseren
Aanmelden

Gecombineerd Ayurvedisch/Astrologisch consult-online (2,5 uur)

We doen eerst uitgebreid een consult op basis van de Vedische Astrologie waarbij elk levensthema aan bod kan komen. De Vedische Astrologie stamt uit de eeuwenoude traditie van de Indiase wijsheid en heeft door de tijd heen altijd haar zuiverheid behouden. Ze is heel systematisch opgebouwd, kan nauwkeurige analyses geven en heeft een aantal remedies achter de hand indien bepaalde planetaire invloeden een nieuwe balans nodig hebben. Na het astrologische consult wordt diepgaand ingegaan op onze geestelijke en lichamelijke constitutie en hoe deze te optimaliseren. De holistische benadering van Ayurveda is ongekend waar het gaat om een diep inzicht in hoe wij als mensen functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. Vervolgens gaat ze na waar onzuiverheden zijn ontstaan en hoe het geheel weer in balans kan worden gebracht. Vanzelfsprekend spelen leefstijl, voedingsgewoonten, preventie en zelfheling hierbij een grote rol.

Ayurvedisch/Astrologisch consult
Gecombineerd
In 3 uur een compleet beeld van uw geboortehoroscoop, lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Aanmelden

DisclaimerZonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Narada Visser is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten – auteursrechten en portretrechten daaronder mede uitdrukkelijk begrepen – op de content van deze website, zijnde alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website blijven te allen tijde voorbehouden aan Narada Visser. Verveelvoudigen of openbaar maken van alle op deze website getoonde content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Narada Visser.© Kush Consultancy