Vedisch leraar en astroloog, consultant en schrijver

Narada Visser (Narada Kush) heeft rechten en planologie gestudeerd in Groningen (1968-1974) en is daarna een aantal jaren werkzaam als beleidsjurist bij de rijksoverheid te Den Haag. In 1980 besluit hij zijn ambtelijke carriere op te geven, waarna hij in binnen- en buitenland als meditatieleraar, trainer en consultant voor diverse (spirituele) organisaties heeft gewerkt. Hij is de auteur van een aantal boeken die alle verband houden met de traditie van Vedische wijsheid (zie pagina publicaties).

In 1984 benoemt Maharishi Mahesh Yogi hem tot Chief-Minister of Information & Inspiration van het Europese kabinet dat toen zijn zetel had in de Maharishi Continental Capital in Vlodrop.

Van 1986-1990 is Narada algemeen directeur van het Management Instituut Ritam te Wassenaar. In 1990 wordt hij door Maharishi benoemd tot Vice-Chancellor van de Maharishi Vedische Universiteit in Nederland.

In 1993 volgt Narada de internationale lerarenopleiding in de Vedische Astrologie in Seelisberg, Zwitserland. In de jaren 1990-1994 wordt hij een aantal keren uitgenodigd de Nederlandse Antillen en Suriname te bezoeken en geeft hij o.m. les aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen in het vakgebied Vedisch management.

Sinds 1994 verzorgt Narada trainingen, workshops en consulten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, levensmissie, gezondheid en groei van levensbevorderlijke kwaliteiten (zoals geluk, wijsheid, eenvoud en schoonheid) in mensen. Sinds een aantal jaren werkt hij behalve in Nederland ook in landen als Trinidad & Tobago, Canada, Hongarije, Roemenie, Servië, Turkije en India.

Narada Visser is sinds 2008 verbonden aan het DUC Educational Centre. Dit instituut biedt via afstandsonderwijs een 1,5-jarig studieprogramma in het vakgebied Vedische Studies (Bachelor graad) aan en eventueel na verdere specialisatie (2-3 jaar) tot een Master graad. Verder biedt DUC via afstandsonderwijs een 1,5-jarige beroepsopleiding Consultant Vedische Astrologie en een 1,5-jarige beroepstraining Consultant Ayurveda (Post-HBO) aan. Narada is tutor van deze programma’s en is (Ass) Professor en Fellow van het DUC Educational Centre. Zie www.dutchuniversitycollege.nl

Blue Star Academie

Zie voor informatie over de Blue Star Academie www.bluestaracademie.nl.

Persoonlijke filosofie

In mijn leven laat ik me leiden door de hoogste intelligentie (Krishna) van het universum waarin ik veel vertrouwen heb. Voor mij persoonlijk is het belangrijk in vrijheid aan mezelf te werken en in het verlengde daarvan aan een wereld waarin vrede en harmonie op de voorgrond staan. Ik ben er zeker van dat we ons goed kunnen voorbereiden op de grote wereldtransformaties die voor de deur staan. Ik respecteer elke traditie van wijsheid die op het welzijn van alle mensen en in het bijzonder op de spirituele wereld gericht is. Uit de hoogstaande Vedische cultuur zijn veel praktische methoden bewaard gebleven waarvan ikzelf vele heb toegepast en getest. Ze zijn gericht op verdieping van onze innerlijke ervaring van te Zijn en ontplooiing van onvoorwaardelijke liefde voor de ander. Volgens mij ligt hierin de zin en de schoonheid van het leven.

Narada

Narada Muni

In mei 2005 kreeg de toenmalige Kush van zijn geestelijke leraar, Sri Vasudeva uit Trinidad & Tobago, de spirituele naam Narada. In de oude Vedische traditie staat Narada (spreek uit: Naarad) bekend als de boodschapper van de goden. Hij was een beroemde Vedische wijsgeer, astroloog en musicus en een volledig toegewijde aan Narayana (Krishna).

Blogs