De Vedische literatuur begint met een voor-onderzoek naar het ontdekken van de Veda’s in het eigen bewustzijn en geeft methoden voor maximale innerlijke groei (Upanga’s, Upaveda’s en Smriti’s).

Nadat men hiermee vertrouwd is geraakt, bieden de Vedanga’s bijna onbegrensde mogelijkheden tot verdere studie en analysering van de Veda. De Itihasa (Ramayana en Mahabharata) en de Purana’s bevatten tenslotte een groot aantal verhalen en beschijvingen van legendarische mensen of samenlevingen die lang geleden de wereld bevolkten.

Deze beeldende verhalen, met vaak een heel diepe inhoud, zijn bedoeld om mensen uit alle tijden te inspireren hun weg van Dharma te volgen en een leven in verlichting te genieten.

narada & disciples

Narada Muni en zijn discipels

Gerelateerde informatie