Meditatie-beoefening is voor altijd met de Veda’s verbonden en ligt diep verankerd in ons wezen. Ons lichaam behoort tot de stoffelijke wereld, onze geest behoort tot de geestelijke wereld. Beide (lichaam en geest) zijn uitdrukkingen van bewustzijn. Ons diepere wezen is bewustzijn.

Beoefening van Vedische Meditatie is bedoeld onze geest en lichaam opnieuw te verbinden met hun gemeenschappelijke bron, die zuiver bewustzijn of Spirit is.  Nu is de cursus (in vijf stappen) ook online beschikbaar, ga voor verdere informatie naar www.kushmeditation.com.

Het belang van de intieme relatie tussen lichaam, geest en Spirit is de sleutel tot het begrip volkomen gezondheid, gezien vanuit een holistisch standpunt. Vedische Meditatie is erop gericht alledrie niveaus van bestaan (lichaam, geest en Spirit) te verheffen tot het niveau van perfecte gezondheid en volledige geestelijke vrijheid.

Gerelateerde informatie