Yoga en meditatie zijn voor altijd met de Veda’s verbonden en liggen diep verankerd in ons wezen. Ons lichaam behoort tot de stoffelijke wereld, onze geest behoort tot de geestelijke wereld. Beide (lichaam en geest) zijn uitdrukkingen van bewustzijn. Ons wezen is bewustzijn.

Beoefening van yoga en meditatie is bedoeld onze geest en lichaam opnieuw te verbinden met hun gemeenschappelijke bron, die zuiver bewustzijn of Spirit is.

Het belang van de intieme relatie tussen lichaam, geest en Spirit is de sleutel tot het begrip volkomen gezondheid, gezien vanuit een holistisch standpunt. Yoga en meditatie zijn erop gericht alledrie niveaus van bestaan (lichaam, geest en Spirit) te verheffen tot het niveau van perfecte gezondheid en volledige geestelijke vrijheid.

Gerelateerde informatie