Het woord Yoga komt van de wortel ‘Yuj’, dat eenheid of integratie (van tegengestelden) betekent. In haar ruime betekenis is ze tegelijk het pad en het doel van geestelijke bevrijding. Daarmee wordt bedoeld dat ze zich richt op de verruiming en ontwikkeling van het beperkte, individuele bewustzijn naar een kosmische dimensie met geheel eigen, karakteristieke kwaliteiten. We kunnen dit vergelijken met de snelle ontwikkelingen in de moderne natuurkunde die in de richting gaan van een kwantumfysisch wereldbeeld.
Yoga is een discipline en leefwijze waarmee het individu zich door Zelf-oefening transformeert naar een compleet mens, compleet in de zin van een volledig en harmonieus op elkaar afgestemde relatie tussen lichaam, geest, gedrag en omgeving. Belangrijk in deze visie is dat de individuele mens, en daarna ook de samenleving, verbonden wordt met haar spirituele basis, de kosmische intelligentie waar alles en iedereen deel van uitmaakt. In die zin is yoga ook een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van ons bewustzijn.

Ook in het genezen van ziekten blijkt de beoefening van yoga steeds meer een rol te gaan spelen. Haar populariteit in de westerse landen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat yoga beoefening verlichting brengt van ziekten als hoge bloeddruk, diabetes, bronchiale astma en hyperventilatie. Kortom, verlichting van heel stressgevoelige symptomen van een veel te hectisch bestaan.

Een bijzondere heilige en Vedisch geleerde was Maharishi Patanjali, die waarschijnlijk rond 200 jaar v. Chr. heeft geleefd. Hij wordt als de stamvader van de huidige Yoga-filosofie beschouwd. Zijn zogenaamde Yoga-sutra’s werden eeuwenlang mondeling en later schriftelijk doorgegeven en bewaard.
Het Vedic Life Center te Sint-Michielsgestel biedt voor zowel de beginnende als gevorderde beoefenaar van yoga een passende les, met inbegrip van een traditionele vorm van yoga, die Veda-Yoga wordt genoemd, waarin lichaamshoudingen elkaar afwisselen met rustmomenten.
Zie www.vediclifecemter.nl.

Blogs